Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Nhà Sản Xuất, Công Ty Thương Mại
SP/ DV chính:
Gỗ Nguyên Liệu, Ván Gỗ
Năm thành lập:
2012
Số nhân viên:
Từ 5 - 10 người
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Miền Nam, Quốc Tế
Tôi có thể giúp gì bạn?
Mang Thị Ngọc Điệp
Tel: 0914.111.255
Gỗ Nguyễn Liệu

thông tin liên hệ
Mang Thị Ngọc Điệp
Giám Đốc
0914.111.255 - 0908.7888.20

Gỗ Nguyên Liệu

Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Xẻ
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn
Gỗ Bạch Đàn

Ván Ghép

Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép
Ván Ghép